Phone: Full Time

Vị tr: tay chn nước , waxing, shellac + sns.

Chỗ lm vui vẻ thn thiện. Lương từ $18+. Chủ đưa đn tận nh nếu ở gần Springvale, Oaikleigh, Caulfield...tel:0414329667