Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 113
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Ivanhoe, NSW
 • Contact:


   

   

   

   

  Shop nail vng Ivanhoe cần tuyển thợ nails.

  Khu vực: Ivanhoe, NSW

   
   
   
   
  SNS, waxing, Shellac, tay chn nước.

  Lương: trả theo năng lực. Lương cao . Khai thuế

  Mi trường lm việc trong lnh v thn thiện.

  Yu cầu c tinh thần trch nhiệm trong cng việc v thật th. Cng việc ổn định lu di tel:0433720307
   
   
  Date Listed:

  12-Feb-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15157