Phone: Full Time

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

Lương: trả theo năng lực.

Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning tel:0434206402