Phone: Full Time

Phụ bếp : 1 người. Chạy bàn : 2 người. Làm part time

Yêu cầu : có kinh nghiệm càng tốt nếu không sẽ được trainning

Lương : thỏa thuận tel:0423677442