Phone: Full Time

Thời gian: full time đến park time, chỗ làm ḥa đồng vui vẻ.

Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.

Lương: trả theo năng lực. tel:0401847678