Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 103
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Doncaster, Vic
 • Contact:


   

   

   

   

  Green Valley Farm ở Westfield ở Doncaster cần tm butcher

  Khu vực: Doncaster, Vic

   
   
   
   
  Yu cầu:
  + t nhất một năm kinh nghiệm.
  + Lm được t nhất 38 giờ 1 tuần (lun lm được cc ngy cuối tuần).
  + Giao tiếp tiếng Anh kh.
  + Tin cậy, thn thiện, tập trung, sing năng.... tel:0430932926
   
   
  Date Listed:

  12-Feb-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15163