Phone: Full Time

C thể đưa đn vng Sunshine hoặc gần Highpoint.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

Lương: trả theo năng lực. tel:0413773888