Phone: Full Time

Nữ bán hàng và 1 Kitchen hand có kinh nghiệm, làm lâu dài.

Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.

Lương: trả theo năng lực. tel:0466300555