Bedrooms: --
Bathrooms: --
Parking: --

Cạnh Pinewood shopping, rất tiện cho bạn học trường Monash Uni Clayton v bus trước của nh 10 pht tới Uni.

10 phut tới holmeglen waverly campus.

Nh rộng ri sạch sẽ. tel:0406610986