Bắt đầu từ 1/3/2018. C thể ở double

10mins đi bus thuận tiện đi lại

Gi: $135 bao all bills tel:0410939246=