Phone: Full Time

Số lượng: 2 ngườiLương: thoả thuận theo tay nghềLàm full time or part time ( làm đc weekend)
0422 536 742