Phone: Full Time

CV nhẹ nhng, v dừng xe giao hng lin tục nn ko phải li lu. Buổi trưa break 2 tiếng.Từ 7-4h chiều. Mnh cần người sing năng, chăm chỉ v CV 5 ngy/tuần. Ưu tin ai c thể lm lin tục trong vi thng. 0401 670 784