Phone: Full Time

C thể lm full tuần th cng tốt. Chủ kh dễ tnh. Mi trường lm việc tốt. Nếu k biết việc sẽ chỉ tận tnh.Lm từ 9h sng đến 5h30 chiều. Trước shop c bus 410 cho bạn no k c xe.Nếu nh quanh sunshine th c thể c người đn đi lm. 0401 483 456