Phone: Full Time

Em l nữ, c tiếng anh giao tiếp, đang tm việc bn hng, lm cafe, take away, tr sữa, đặc biệt em c kinh nghiệm lm cafeEm muốn tm việc lm ca sng cc ngy t3,4,7 gần khu vực Bundoora hoặc cc khu vực line tram 86 đến cityVui lng lin hệ em qua 0422 057 535 hoặc thanhhapcc5@gmail.com nếu anh chị c nhu cầu tuyển dụng