Phone: Full Time

T́m thợ sơn bóng,làm việc linh tinh cho nhà bếp panels, doors có kinh nghiệm, ko kinh nghiệm sẽ được hướng dẫnƯu tiên cho người biết lái xe manualLiên hệ 0433 881 215 lyn 0422532379 để biết thêm chi tiết