Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  



+ Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1



 • Views: 179
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Flinders, NSW
 • Contact:


   

   

   

   

  Shop take away vùng city cần nhân viên.

  Khu vực: Flinders, NSW

   
   
   
   
  Thời gian làm mấy ngày/tuần trong đó có thứ hai và thứ ba 9:30am - 4:30 pm, thứ bảy chủ nhật đóng cửa.Công việc là bấm máy lấy orders, serve khách ở food bar, v.v.... Chủ vui vẻ thân thiện. 0429 952 881
   
   
  Date Listed:

  13-Feb-2018
  Contact:
   
  yardking
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15191