Thời gian: Full Time or part time.Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.Lương: trả theo năng lực.Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning. 0449 895 161