Cng việc: chạy bn, phụ bếp.
Chỉ yu cầu: nhanh nhẹn, chịu kh, c kinh nghiệm cng tốt
Add1: 140/6 Grand Junction, Rosewater
Add2: 90 Alicia, Althol Park 0484 477 759