Bedrooms: --
Bathrooms: --
Parking: --

Double garage có cổng an toàn cần cho nữ share.Bao điện và Internet $120/tuần có thể dọn vào bất cứ lúc nào. 0403 699 729