Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 201
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Durack, Qld
 • Contact:


   

   

   

   

  Nhà ở Durack c̣n 2 pḥng trống cho thuê.

  Khu vực: Durack, Qld

   
   
   
   
  Cho vợ chồng không có con nhỏ share. $140/ 1 pḥng, $250 /2 pḥng ( bao điện nước) .4 phút đi bộ ra bus 100, thuận tiện đi lại
   
   
  Date Listed:

  13-Feb-2018
  Contact:
   
  yardking
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15210