Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 168
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Inala, Qld
 • Contact:


   

   

   

   

  1 pḥng đơn cho share, sát bên Inala Plaza.

  Khu vực: Inala, Qld

   
   
   
   
  Đi bộ 2 phút tới chợ, nhà mới sửa nên rất mới. $120/week bao điện nước và internet. 0424 577 025
   
   
  Date Listed:

  13-Feb-2018
  Contact:
   
  yardking
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15211