Lương: trả theo năng lực.

Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc. tel:0425427721