Cần 1 nữ tính tiền và 1 nam biết làm shop rau cải, ưu tiên cho ng có kinh nghiệm

Lương: trả theo năng lực. tel:0402027009