Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 192
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Punchbowl, NSW
 • Contact:


   

   

   

   

  Dư pḥng cho thuê vùng Punchbowl, NSW

  Khu vực: Punchbowl, NSW

   
   
   
   
  Nhà dư pḥng cho thuê, có sẵn giường, tủ

  Bao điện, nước, internet

  Từ nhà đi bộ 15' ra ga Punchbowl

  Cho du học sinh, người có việc làm thuê.

  tel:0435378701
   
   
  Date Listed:

  17-Feb-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15268