Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 162
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Malaga, WA (Swan Area)
 • Contact:


   

   

   

   

  Kim Sơn Packaging cần bn hng trong kho Malaga v Midland.

  Khu vực: Malaga, WA (Swan Area)

   
   
   
   
  Yu cầu: tuổi từ 18 - 45, c sức khỏe tốt, thnh thạo tiếng anh v tiếng việt, c bằng li xe, biết my tnh cơ bản, c PR hoặc quốc tịch c.

  Lm việc từ 8am - 6pm v lương trả theo quy định của nh nước tel:0421643272
   
   
  Date Listed:

  27-Feb-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15350