Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1  • Views: 235
  • Replies: 0
  • Location: Khu vực: Hampton East, Vic
  • Contact:


     

     

     

     

    Shop Nail build để bn vng Hampton East.

    Khu vực: Hampton East, Vic

     
     
     
     
    Busy Street, chưa c shop nail no.

    Gi sang rẻ v hợp l, c thương lượng.

    Shop c 2 phng beauty, 6 ghế spa, 5 bn bột, 3 bn tc, 1 gội đầu. Tất cả dụng cụ nails v tc đầy đủ. Nếu ko thch tc c thể lấy ra.

    Dụng cụ bảo hnh 1 năm. Tiền rent $33k 1 năm. Điều kiện sang Shop dể dng, lo tất cả mọi thủ tục với Council v agent. tel:0406995666
     
     
    Date Listed:

    27-Feb-2018
    Contact:
     
    kim90
    Price:
     
    Email:
     
    Not Available
    Ad #:
     
    15354