Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1


  kim90} - 27/02/18

  Busy Street, chưa c shop nail no.

  Gi sang rẻ v hợp l, c thương lượng.

  Shop c 2 phng beauty, 6 ghế spa, 5 bn bột, 3 bn tc, 1 gội đầu. Tất cả dụng cụ nails v tc đầy đủ. Nếu ko thch tc c thể lấy ra.

  Dụng cụ bảo hnh 1 năm. Tiền rent $33k 1 năm. Điều kiện sang Shop dể dng, lo tất cả mọi thủ tục với Council v agent. tel:0406995666

  Điện thoại:

  Lượt xem: 253