Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 151
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Kwinana Area, WA
 • Contact:


   

   

   

   

  Shop nail Kwinana cần chuyển nhượng

  Khu vực: Kwinana Area, WA

   
   
   
   
  Do chị chủ shop khng c thời gian để quản l.

  Shop nằm trong khu Kwinana shopping market với diện tch tương đối rộng, gần Big W v cửa chnh khu shopping.

  Shop c lượng khch tương đối ổn định, trong đ khch hng quen thuộc l kh nhiều. tel:0404663579
   
   
  Date Listed:

  27-Feb-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15358