Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 168
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: South Australia ( State - SA)
 • Contact:


   

   

   

   

  Nhà hàng Việt vùng Barossa Valley tuyển gấp nhân viên chạy bàn, phụ bế

  Khu vực: South Australia ( State - SA)

   
   
   
   
  Yêu cầu: nhanh nhẹn, nghe và nói được tiếng Anh, có kinh nghiệm làm nhà hàng

  Làm việc: thứ 5,6,7 (từ 11am-9pm, nghỉ trưa: 3pm-6pm), có xe đưa rước nhân viên

  Sđt: 0405314063 (Hải)
   
   
  Date Listed:

  28-Feb-2018
  Contact:
   
  yardking
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15373