Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 162
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Salisbury North, SA
 • Contact:


   

   

   

   

  Nhà hàng Vietnam House ở Salisbury North cần nhân viên.

  Khu vực: Salisbury North, SA

   
   
   
   
  Thời gian: làm từ 10am-3pm ngày thứ 2,3,4 trong tuần điều kiện nhanh nhẹn, nghe và nói được tiếng Anh.

  Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.

  Lương: trả theo năng lực. tel:0421368578
   
   
  Date Listed:

  28-Feb-2018
  Contact:
   
  yardking
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15375