Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 167
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Joondalup Area, WA
 • Contact:


   

   

   

   

  Nhà hàng Ryu Sushi ở Lakeside Joondalup cần phụ bếp

  Khu vực: Joondalup Area, WA

   
   
   
   
  Thời gian từ sáng khoảng từ 9 hoặc 10 giờ sáng bắt đầu đến 4 giờ chiều cho các ngày từ thứ 2 đến thứ 4. Và có thể phải làm vào tối thứ 5 6 7 ( khoảng 8, 9 giờ).

  Địa chỉ nhà hàng: RYU 3 Boas Ave, Joondalup WA 6027, Australia

  Ai muốn xin việc phiền mọi người cầm CV đến gặp ông quản lí tại nhà hàng. tel:0893012857
   
   
  Date Listed:

  28-Feb-2018
  Contact:
   
  yardking
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15378