Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 298
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: West End, Qld (Brisbane South West)
 • Contact:


   

   

   

   

  Nhà hàng West End Garden ở 190 Melbourne Street tuyển chạy bàn

  Khu vực: West End, Qld (Brisbane South West)

   
   
   
   
  Thời gian: ca sáng (10h30 sáng - 2h30 chiều).

  Yêu cầu: nhanh nhẹn, nói tiếng Anh trôi chảy tại khách Tây nhiều. tel:0402639136
   
   
  Date Listed:

  28-Feb-2018
  Contact:
   
  yardking
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15382