Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 144
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Brunswick, Vic (Moreland Area)
 • Contact:


   

   

   

   

  Shop nails khu vực Brunswick cần thợ Chn tay nước, SNS partime

  Khu vực: Brunswick, Vic (Moreland Area)

   
   
   
   
  Shop ngay dưới trạm stop, bắt tram 19 từ city Đến shop khoảng 20p. Hoặc Đi train Đến Anstey station ( nằm ở line upfield)rồi Đi bộ vo shop khoảng 5p.

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

  Lương: trả theo năng lực.tel:0422095087
   
   
  Date Listed:

  02-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15405