Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 156
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Bayswater, Vic
 • Contact:


   

   

   

   

  Nhà hàng vùng Bayswater cần tuyển nhân viên.

  Khu vực: Bayswater, Vic

   
   
   
   
  Vị trí: chạy bàn , phụ bếp và thợ chiên. Nếu không có kinh nghiệm sẽ được training.

  Lương trả theo năng lực . Co pick up tại Springvale or Noble park. tel:0422859396
   
   
  Date Listed:

  02-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15407