Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 146
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Clayton, Vic
 • Contact:


   

   

   

   

  The Den cafe ở Monash Uni Clayton Campus cần barista - all rounder.

  Khu vực: Clayton, Vic

   
   
   
   
  C thể lm từ thứ 2 đến thứ 6 từ 7am đến 2pm.

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc.

  Lương: trả theo năng lực. tel:0452238499
   
   
  Date Listed:

  02-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15408