Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 269
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Woolloongabba, Qld
 • Contact:


   

   

   

   

  Shop takeaway vùng Woolloongabba cần nữ phụ bán hàng.

  Khu vực: Woolloongabba, Qld

   
   
   
   
  Ưu tiên biết cuốn gỏi cuốn hoặc làm bánh ḿ việt nam ( phải có kinh nghiệm).Cần người làm được t2,t3,t5.

  - Nam phụ biết có kinh nghiệm làm trong bếp, khoẻ mạnh có trách nhiệm. Làm từ t2 tới t6.

  Lương cao, chủ vui vẻ. tel:0413564671
   
   
  Date Listed:

  02-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15416