Brisbane
  ozyard.com

 
Click Here!

 ​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 112
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Norwood Area, SA
 • Contact:


   

   

   

   

  Tiệm nail vng Norwood cần tuyển thợ bột.

  Khu vực: Norwood Area, SA

   
   
   
   
  Nếu tiện đường sẽ đưa đn. Mi trường lm việc ho đồng, thẳng thắn, staff thn thiện.

  Lương: trả theo năng lực.tel:0434948412
   
   
  Date Listed:

  02-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15417