Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 230
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Sunnybank Hills, Qld
 • Contact:


   

   

   

   

  Dư 1 phòng cho share ở vùng Sunnybank Hills.

  Khu vực: Sunnybank Hills, Qld

   
   
   
   
  G̀n nhà có trạm xe bus và đi ḅ t̀m 10' là tới pineland shopping centre, chạy xe 2' là tới.

  Rent thì ŕt rẻ chỉ 100/tùn thi, bond 400, bills thì mình share vs nhau, khng c̀n phải trả rent trước, dọn vào ngay cũng được. tel:0415782410
   
   
  Date Listed:

  02-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15428