Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 125
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Mentone, Vic
 • Contact: tel:0420402383


   

   

   

   

  Shop Nails vng Mentone cần tuyển thợ bột, SNS, tay chn nước, waxing.

  Khu vực: Mentone, Vic

   
   
   
   
  Part time v Full time. Lương trả theo tay nghề, nếu chưa c kinh nghiệm sẽ được training.

  Shop gần trạm xe lửa, chỗ lm vui vẻ, thoải mi.
   
   
  Date Listed:

  06-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15448