Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 142
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Armadale, Vic
 • Contact: tel:0438310041


   

   

   

   

  Tiệm nail vng Armadale, high street cần tm người lm.

  Khu vực: Armadale, Vic

   
   
   
   
  Cng việc: chn tay nước, chủ tiệm rất tốt. Mi trường lm việc vui vẻ, k độc hại v shop chủ yếu dng đồ organic.

  Yu cầu biết ni tiếng anh nh vi khch chủ yếu l ty. Trả tax v super.
   
   
  Date Listed:

  06-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15450