Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 154
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Sunshine, Vic
 • Contact:


   

   

   

   

  Nhà hàng thiên nhi ở Sunshine cần tuyển nhân viên chạy bàn

  Khu vực: Sunshine, Vic

   
   
   
   
  Có thể làm full.

  Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.

  Lương: trả theo năng lực. tel:93113102
   
   
  Date Listed:

  06-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15451