Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 180
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Oakleigh, Vic
 • Contact:


   

   

   

   

  Hng ống gi tại Oakleigh cần người lm full time.

  Khu vực: Oakleigh, Vic

   
   
   
   
  Ca sng: 6am-2:30pm. Ca chiều: 2:45pm-11 pm.
  Yu cầu: Nam, C m số thuế v visa đủ điều kiện lm việc 40h/ tuần.
  Khng yu cầu kinh nghiệm. Sẽ được trainning khi vo lm.
  Lương: 22-25$ tuỳ thuộc khả năng.
  Địa chỉ hng: 51 regent st, Oakleigh, Vic 3166, cch Oakleigh station 5 pht đi bộ. tel:0481153603
   
   
  Date Listed:

  06-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15452