Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 156
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: St Albans, NSW
 • Contact: tel:0430032357


   

   

   

   

  Shop Breadtop St Albans đang cần bạn Nam lm bnh trong Bếp.

  Khu vực: St Albans, NSW

   
   
   
   
  Cần lm full time hoặc part time, từng c kinh nghiệm trong bnh, nhiệt tnh , chịu kh, thật th.

  Bắt đầu lm từ 7:30 sng tới tầm 1-2 h chiều.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  06-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15456