Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 137
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Bentley, WA (Canning Area)
 • Contact:


   

   

   

   

  Nhà fully furnished có pḥng cho thuê từ 14/3 tại Bentley

  Khu vực: Bentley, WA (Canning Area)

   
   
   
   
  Giá 120$/tuần đă gồm điện, nước, gas; NBN unlimited internet
  Địa chỉ: Sill street, Bentley
  Đi bộ 5 phút tới Canning College, Curtin University, ngay bến buưt 70, 72, 75, 998,999...
  Các thành viên trong nhà vui vẻ, ḥa đồng. tel:0426028684
   
   
  Date Listed:

  06-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15474