Brisbane

 

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 96
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Bentley, WA (Canning Area)
 • Contact:


   

   

   

   

  Nh fully furnished c phng cho thu từ 14/3 tại Bentley

  Khu vực: Bentley, WA (Canning Area)

   
   
   
   
  Gi 120$/tuần đ gồm điện, nước, gas; NBN unlimited internet
  Địa chỉ: Sill street, Bentley
  Đi bộ 5 pht tới Canning College, Curtin University, ngay bến but 70, 72, 75, 998,999...
  Cc thnh vin trong nh vui vẻ, ha đồng. tel:0426028684
   
   
  Date Listed:

  06-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15474