Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 133
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Broadmeadow, NSW
 • Contact: tel:0468693839


   

   

   

   

  Shop take away tại Broadmeadow shopping cần nhiều nhn vin.

  Khu vực: Broadmeadow, NSW

   
   
   
   
  - Driver
  Yu cầu: kh tiếng anh, c kinh nghiệm, lm việc c trch nhiệm. Tất nhin l biết chạy xe v xem map
  Thời gian kg chạy th phụ thm việc lẻ tẻ trong shop
  Khng lo thu đồ ăn v lc no cũng dc ăn no n.
   
   
  Date Listed:

  08-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15487