Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 190
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Dandenong, Vic (Greater Dandenong)
 • Contact:


   

   

   

   

  Cng ty chế tạo xe Bus ở vng Dandenong đang tuyển rất nhiều vị tr

  Khu vực: Dandenong, Vic (Greater Dandenong)

   
   
   
   
  Ca sng v ca chiều, cng việc ổn định on-going work từ thứ 2 đến thứ 6. C thể start ASAP:
  Cc vị tr đang cần tuyển:
  1) Assemblers (Lắp rp)/ Trademen or Trade assistant: Cng ty cần 13 vị tr cho ca sng v 2 vị tr cho ca chiều.
  2) Storeman/ Material Handlers: Cần tuyển 2 người cho ca chiều.

  Yu cầu Assemblers/ Trademen:
  - Từng c kinh nghiệm lắp rp/ gắn kết cc bộ phận của xe trước đ.
  - Từng lm qua cc hng xe Caravan, truck, trains and boats....
  - Cng việc cụ thể l lắp rp v kết nối cc bộ phận thnh xe bus.
  - Ch chi tiết, đảm bảo chất lượng đạt tiu chuẩn
  - Giao tiếp tiếng anh tốt.
  - C khả năng để lm việc v giao tiếp tốt với Team

  Yu cầu Storeman/ Material Handlers:
  - Đối với Storeman cần c bằng Forklift
  - Cng việc cụ thể lấy parts bỏ vo đường line
  - Cần c kinh nghiệm li Forklift trước đ.
  - Giao tiếp tiếng anh tốt.
  - C khả năng để lm việc v giao tiếp tốt với Team
  Pay rate:
  Assemblers/ Trade Asisstant first 6 months ( Probation rate): Dayshift: $35.69 per hour.
  Afternoon shift: $41.04
  Sau 6 thng tăng lương $41.14 per hour(DayShift), $47.31 (Afternoon shift)
  Trade Assistant: Dayshift: $41.14 per hours ( 6 months probabtion rate).
  Afternoon shift: $$47.31 Per hour
  Sau 6 thng tăng lương Dayshift: $45.71, Afternoon shift: $52.56
   
   
  Date Listed:

  08-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15496