Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 164
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Hoppers Crossing, Vic
 • Contact: tel:0468547298


   

   

   

   

  Cần gấp 1 nữ bn hng cho shop takeway tại vng Hoppers Crossing.

  Khu vực: Hoppers Crossing, Vic

   
   
   
   
  20 pht từ St Albans. C thể đưa đn ngay Williams Landing Station.
  Tiu ch l cần biết tiếng Anh, nhanh nhẹn, thấy v biết việc, khng c kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ. Cng việc bn hng v lm Sandwich Bar đơn giản.
  Sng từ 9am đến 1.30pm hoăc 2.00pm thứ 2 đến thứ 6.
   
   
  Date Listed:

  08-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15497