Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 141
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Guildford, WA (Swan Area)
 • Contact: tel:0411159799


   

   

   

   

  Nhà hàng đối diện Guildford transtation tuyển thêm nhân viên chạy bàn.

  Khu vực: Guildford, WA (Swan Area)

   
   
   
   
  Công việc rất phù hợp với các bạn du học sinh hoặc người ở đay.

  Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  08-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15498