Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 134
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Eastern Creek, NSW
 • Contact:


   

   

   

   

  Hăng đá vùngEastern Creek cần tuyển thợ

  Khu vực: Eastern Creek, NSW

   
   
   
   
  Stone benchtop manufacturing company based in Eastern Creek. Factory is dust free.

  Great team of employees. We are looking for :

  Benchtop installers.

  Labourers.

  Stonemasons.

  We will also provide training

  If you want to email : info@houseofstone.net.au or feel free to call : 88347825

  ----------------

  Hăng đá cần tuyển
  - thợ đi ráp đá

  - thợ đánh bóng, cắt,....

  - có kinh nghiệm càng tốt, không kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn

  Hăng sạch sẽ, không bụi tất cả dùng nước, thợ vui vẻ. Chi tiết vui ḷng liên hệ : emai; : info@houseofstone.net.au or call : 88347825
   
   
  Date Listed:

  09-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15523