Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 137
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Adelaide Region, SA
 • Contact: tel:0401807640


   

   

   

   

  Nhà hàng Hilltop (Ohalloran hill shops) Adelaide Region cần nhân viên.

  Khu vực: Adelaide Region, SA

   
   
   
   
  Thời gian làm ca sáng từ 10:30 am đến 3-4pm.

  Lương: thỏa thuận.
   
   
  Date Listed:

  09-Mar-2018
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15534